Suzuki merkeforsikring

Din Suzuki er fortjener en god forsikring. Derfor samarbeider vi med IF når det gjelder merkeforsikring til din Suzuki. IF er et av norges største forsikringsselskap, og har svært gode produkter for bilforsikring.

Uhell kan skje, og noen ting kan vi heller ikke kontrollere. De gode nyhetene er at IF sitt samarbeid med oss sikrer deg en gunstig pris på deres beste bilforsikring. Ikke bare det – skulle uhellet være ute får du et raskt og ukomplisert oppgjør.

Ved alle typer skader vil også kvalifiserte fagfolk reparere bilen din. Du kan velge mellom Suzuki-forsikring med kaskodekning eller  Suzuki-forsikring med superdekning.

Suzuki merkeforsikring med superdekning

FOR BILER UNDER 8 ÅR/150 000 KM

✓ Totalskadet bil under 3 år gir fabrikkny bil.
✓ Totalskadet bil som er 3 år eller eldre gir tilsvarende bil i samme merke pluss 25 prosent ut over verdien på den gamle (maks 100 000 kroner).
✓ Ingen egenandel ved glass- og veihjelpsskader. Gjelder også glasstak.
✓ Motor- og girskader. Opphører ved kjørte 200 000 km. Egenandelen beregnes ut fra antall kjørte kilometer.
✓ Leiebil så lenge bilen er på verksted etter forsikringsskade. Egne regler ved tyveri, kondemnasjon og glasskader.
✓ Nøkkelforsikring.
✓ Driftsbatteri for hybrid og el-bil.
✓ Feilfylling.
✓ Dekker også startleie ved privatleasing

Ung fører

Skal bilen brukes av en fører under 24 år spesifiseres dette i forsikringsavtalen.

Er det ikke avtalt ung fører i forsikringsavtalen, og føreren på skadetidspunktet er under 24 år, vil egenandelen øke med 10 000 kroner.

Får du en skade som dekkes av ansvarsdelen av bilforsikringen, føreren er under 24 år og det ikke er noen skader på egen bil, er egenandelen 10 000 kroner.

Klikk her for å finne din nærmeste forhandler, eller fyll ut skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.