Monteres på egen brakett bak grillen.

XIL-PX36M12 LED bar
M8-HIGH1200 Canbusadapter
SH200 Skiltbrakett