Aluminium, med S logo, Sett à 4.

990E0-61M60-001 Dørterskellister