Max vertikal last 75 kg. Max hengerlast 1,500 kg.

341077600001 Hengerfeste
341027300113 Ledningsnett 13-pin
990E0-62J41 Adapter 7/13
990E0-79J67 Adapter 13/7