Sort, sett for høyre og venstre side.

990E0-62R08 Sort